Ceny

Cena běžných překladů: od 195 Kč/NS

Cena soudního překladu (včetně tlumočnické doložky s kulatým razítkem) je od 250 Kč/list

Cena za korekturu: 50 Kč/NS

Cena za tlumočení: 400 až 600 Kč/hodina

Cena za dabing: 350 Kč/hodina

 

Kombinace jednotlivých slev a akcí je možná.

Překlady Z a DO ruštiny

RUŠTINA O.K.