Poskytované služby

ČEŠTINA – ANGLIČTINA - RUŠTINA

Překlady Z a DO ruštiny

RUŠTINA O.K.

 

Překlady        

Nabízím komplexní překladatelský servis ruštiny. Velmi výhodnou formou pro Vás může být i kombinace jazyků: angličtina – čeština – ruština

Zde uvádím jen některé příklady:

-          Překlady odborných technických textů z různých oborů a odvětví hospodářství, mnoholetá zkušenost s překladem návodů a manuálů, hesel a zkratek aj.

-          Překlady ekonomických a účetních textů (studie, rozbory, posudky, ratingové informace o společnostech, rozvahy, výkazy zisku a ztráty, účetní audity, faktury, objednávky, bankovní výpisy aj.)

-          Překlady právních dokumentů: smlouvy, dodatky ke smlouvám, potvrzení o bezúhonnosti a bezdlužnosti apod.

-          Překlady odborných vědeckých článků, publikací a zpráv

-          Překlady textů a článků z oboru cestovního ruchu, historie a umění (zeměpisné články, historické a kulturní památky) a komplexní nabídky služeb hotelů

-          Překlady textů sportovní tematiky (články o soutěžích pro média a veřejnost), reklamní články o sportu apod.

-          Překlady běžné marketingové propagace výrobků a služeb (komplexní prezentace českých firem ve Východní Evropě)

Tlumočení

Zajišťuji tlumočení Z a DO RUŠTINY. Výhodou pro Vás je nabídka tlumočení v tandemu s mým manželem. Tímto máte možnost získat 2 tlumočníky s mužským a ženským hlasem.

Dabing

Mám zkušenosti s nahrávkami různých audio-video záznamů v RUŠTINĚ s využitím mužského a ženského hlasu – viz předchozí bod.

Lokalizace SW a WWW

Řada společnosti v ČR využívá webové prezentace. Bohužel řada firem neprezentuje vše v cizích jazycích gramatický a stylistický správně. Jako mimořádnou nabídku poskytuji rychlý test Vašich WWW v RUŠTINĚ zdarma. Po tomto testu budete na 100% vědět kvalitu Vašich zveřejňovaných textů. Následně pro Vás navrhnu jednoduché a levné řešení jak to napravit a tímto získat větší respekt u Vašich současných a budoucích zákazníků.

Korektury

Provádím následující korektury textů v RUŠTINĚ:

-          Běžná korektura svého překladu (je automatický v ceně, obvykle v textových editorech, tabulkových procesorech, v PowerPointu apod.),

-          Korektura cizího překladu (obvykle v textových editorech, tabulkových procesorech, v PowerPointu apod.)

-          Předtisková korektura (obvykle v PDF, případně v redakčních SW)

Přepisy a překlady z RUŠTINY a DO RUŠTINY z audio a videonahrávek:

-          Přepisy textů z audionahrávek (telefonická komunikace, audiozáznamy z jednání apod.)

-          Přepisy textů z videopořadů, překlady videonahrávek, filmů, kreslených filmů apod.

 

Výuka ruštiny pro firmy, skupiny a jednotlivce

-          Výuka dle moderních učebnic, využití všech moderních komunikačních nástrojů

-          Konverzační ruština pro podnikatele a specialiste